Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en


PERIODIKA


Periodika vydávaná PedF UK
Odebíraná česká periodika v roce 2017
Odebíraná zahraniční periodika v roce 2017
Zrušené předplatné periodik na rok 2017
EZB - Elektronická knihovna časopisů
Portál elektronických časopisů / E-journals portal UK
Volně přístupné plnotextové časopisy
Seznam vázaných periodik
Pravidla platná pro objednávky časopisů

****************************
Odebíraná česká periodika v roce 2016
Odebíraná zahraniční periodika v roce 2016
Zrušené předplatné periodik na rok 2016
Periodika objednaná katedrami 2016
Odebíraná česká periodika v roce 2015
Odebíraná zahraniční periodika v roce 2015
Zrušené předplatné periodik na rok 2015
Periodika objednaná katedrami 2015
Odebíraná česká periodika v roce 2014
Odebíraná zahraniční periodika v roce 2014
Zrušené předplatné periodik na rok 2014
Periodika objednaná katedrami 2014