Knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

Open Access

oa-new-img001.png

Dva modely OA:

Zlatá cesta - publikování  recenzovaných vědeckých článků v tzv. otevřených časopisech. Databáze otevřených časopisů - např. https://doaj.org/

Zelená cesta - publikování v časopisech, které povolují autorům auto-archivaci např. preprintu nebo postprintu v otevřených repozitářích nebo na vlastních webových stránkách.

Více:

OA časopisy a knihy na UK

Digitální repozitáře UK

Výběr časopisu k publikování, rizika tzv. predátorských časopisů a nakladatelů:

OA knihovník na PedF

Martina Růžičková, tel. 221 900 179