Open Access

oa-new-img001.png

  • mezinárodní hnutí za otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu

  • způsob vědecké komunikace zajišťující okamžitý, bezplatný a trvalý přístup k výsledkům vědy a výzkumu co nejširšímu množství zájemců prostřednictvím informačních technologií

Dva modely OA:

Zlatá cesta - publikování  recenzovaných vědeckých článků v tzv. otevřených časopisech. Databáze otevřených časopisů - např. https://doaj.org/

Zelená cesta - publikování v časopisech, které povolují autorům auto-archivaci např. preprintu nebo postprintu v otevřených repozitářích nebo na vlastních webových stránkách.

Více:

Společná deklarace vedení Univerzity Karlovy a Akademického senátu Univerzity Karlovy k politice otevřeného přístupu (Open Access) na Univerzitě Karlově

OA časopisy a knihy na UK

Digitální repozitáře UK

Výběr časopisu k publikování, rizika tzv. predátorských časopisů a nakladatelů:

Téma „predátorských“ časopisů a vydavatelů nepřestává být velmi citlivé. Nabídce jistého opublikování či participaci na konferenci lze, zvláště při nedostatečné pozornosti, snadno podlehnout. Jedná se v tomto případě však pouze o nabídku subjektů či jedinců, kteří finančně profitují na myšlence otevřeného přístupu k vědeckým výstupům a vycházejí vstříc potřebě vědeckých pracovníků publikovat. Publikace v pochybném zdroji či přímo ve zdroji označeném za „predátorský“ může způsobit nečekané nepříjemnosti autorům i jejich pracovišti.

Publikováním v takovýchto zdrojích je poškozována kvalita vědeckých výstupů, jejich komunikace a především hodnověrnost jejich hodnocení se vším, co toto hodnocení přináší. Problém může nastat především, pokud se takováto publikace stane zdrojem institucionálních příjmů na vědu a výzkum.

Při výběru zdrojových časopisů či nakladatelů pro publikování vědeckých výsledků je proto nutno věnovat pozornost popisu a délce recenzního řízení, výši poplatků za publikování příspěvku, prezentaci časopisu i samotného vydavatele, viz např. návod na vimkdepublikuji.cz. V případě uveřejnění příspěvku z konference je třeba prověřit si pořádající instituci i zdroj, v němž bude příspěvek publikován.

Každopádně je třeba si všechny nevyžádané nabídky na publikování Vašich vědeckých výsledků zkontrolovat a nevystavovat se tak nebezpečí.

 

OA knihovník na PedF

martina.ruzickova@pedf.cuni.cz, tel. 221 900 179