Knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

Závěrečné kvalifikační práce PedF

Evidence v Centrálním katalogu UK. Listinné verze dostupné v Ústřední knihovně PedF a Archivu UK. Elektronické verze od roku 2006 dostupné v repozitářích.

Další informace k závěrečným pracím