Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE PEDF

Evidence v Centrálním katalogu UK. Listinné verze dostupné v Ústřední knihovně PedF a Archivu UK. Elektronické verze od roku 2006 dostupné v repozitářích.

Repozitáře

Digitální repozitář UK (DigiTool)

Slouží jako úložný prostor digitálních a digitalizovaných dokumentů UK. Obsahuje např. sbírky: VŠ prací, Dokumenty Rektorátu UK, Historické dokumenty Archivu UK, Projekt e-Prezenčka, OA monografie Nakl. Karolinum, Historické knihovní fondy, Certifikované metodiky UK.

Repozitář závěrečných prací

Repozitář závěrečných prací UK 2006 – 31. 1. 2017 slouží jako databáze zveřejnění závěrečných prací studentů UK ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

Přístup do tohoto repozitáře je anonymní, umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím.

DSpace Repository

Obsahuje kvalifikační práce 2006 – 2017, od 1. 3. 2017 habilitační práce.

Opatření rektora, opatření děkana, metodické materiály

Opatření děkana č. 12/2017 Změna příloh Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015)

Opatření rektora č. 13/2017. Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací. Účinnost od 1.3.2017.