Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en


SLUŽBY PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI


 1. Seznam digitalizovaných titulů (PedF)
 2. Přístup ke skenovaným titulům (PedF)
 3. Seznam zpracovávaných titulů (PedF)
 4. Seznam digitalizovaných knih z oboru Psychologie
 5. Seznam digitalizovaných knih z oboru Speciální pedagogika Nové
 6. Formulář prohlášení uživatele
 7. Digitalizace studijních materiálů na UK a mimo UK
 8. Literatura pro zrakově postižené – zdroje na UK a mimo UK
 9. Studenti se speciálními potřebami PedF
 10. Studenti se speciálními potřebami UK
 11. helpnet.cz - portál pro osoby se specifickými potřebami

 • VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ NA INTERNETU
  Ve studovně Ústřední knihovny je počítač vybavený syntetickým hlasovým výstupem a programem pro zvětšování obrazovky.
  Je zde též umístěna kamerová čtecí lupa pro zvětšování tištěných materiálů.


 • SKENOVÁNÍ TEXTŮ
  V knihovně je k dispozici pro studenty i vyučující chráněné pracoviště, skenovací centrum, se středním výkonem pro převod dokumentů z klasické podoby do formy použitelné pro zrakově postižené uživatele. Centrum slouží především pro skenování materiálů potřebných pro výuku, ilustraci a přehled (xeroxy, sylaby, přehledy a všechny ostatní materiály).
  Na žádost studenta i učitele jsme schopni zajistit digitalizaci individuálních učebních textů pro aktuální potřeby a jejich zpřístupnění vhodným způsobem.
  Ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů chceme vytvářet ucelený komplet vybraných textů k studovaným oborům a podílet se na budování knihovny digitalizovaných textů zapojené do elektronického souborného katalogu.


Kontakt: Michal Hoftich, tel. 221900178
Mgr. Jitka Bílková, tel. 221900223
mail: knihovna@pedf.cuni.cz

Zpět na Aktuality