Knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

Služby pro studenty se speciálními potřebami

Digitalizované dokumenty

Pro zájemce o přístup k digitalizovaným dokumentům

Další informace

Vyhledávání informací na internetu

Ve studovně Ústřední knihovny je počítač vybavený syntetickým hlasovým výstupem a programem pro zvětšování obrazovky. Je zde též umístěna kamerová čtecí lupa pro zvětšování tištěných materiálů.

Skenování textů

V knihovně je k dispozici pro studenty i vyučující chráněné pracoviště, skenovací centrum, se středním výkonem pro převod dokumentů z klasické podoby do formy použitelné pro zrakově postižené uživatele. Centrum slouží především pro skenování materiálů potřebných pro výuku, ilustraci a přehled (xeroxy, sylaby, přehledy a všechny ostatní materiály).

Na žádost studenta i učitele jsme schopni zajistit digitalizaci individuálních učebních textů pro aktuální potřeby a jejich zpřístupnění vhodným způsobem.

Ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů chceme vytvářet ucelený komplet vybraných textů k studovaným oborům a podílet se na budování knihovny digitalizovaných textů zapojené do elektronického souborného katalogu.

Kontakt: