Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en


INFORMAČNÍ PODPORA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU, VĚDY A VÝZKUMU


Elektronické informační zdroje


Ebrary - PedF
Vyhledávač informačních zdrojů Ukaž
Portál elektronických informačních zdrojů UK
E-zdroje přístupné z PedF
Jednotná informační brána (JIB)
Infozdroje     MojeInfozdroje
Pedagogika na Internetu
Kramerius
E-prezenčka
KIV - Knihovnictví a informační věda
MUS - Musica
ART - Umění a architektura
TECH - Technika a přírodní a aplikované vědy
CD-ROM