Personální bibliografie PedF UK

Osobní bibliografická databáze: OBD

Databáze: Web of Knowledge, Scopus, ERIH PLUS

Uzávěrka sběru dat: každý rok koncem února (28.2.)

Fakultní správce:PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
blanka.vorlickova@pedf.cuni.cz
tel. 221 900 134

Informace o RIV (stránky Ústřední knihovny UK)

Pokyny pro katederní správce a autory (návod na vkládání výsledků do RIV)

Návod na vkládání PRVOUKu do OBD

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik (2015)

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (RIV):

Metodika hodnocení výsledků (2013-2016), Pravidla pro předávání údajů do RIV (2013)

Opatření rektora č. 18/2012 ("Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti" s účinností k 1.1.2013)

Předávání zahraničních dokumentů pro RIV do NK ČR: Pokyny NK + Pokyny PedF

V průběhu roku 2017 bude na základě Opatření rektora č. 28/2016 na UK zaváděno užívání personálních identifikátorů, především indentifikátoru ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Potřebné informace jsou k dispozici na stránkách Ústřední knihovny UK.

 
  Knihovna PedF © 2016