Knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

Aktuality

16.11.2017 – Prodejní výstava zahraniční literatury

Knihovna ve spolupráci se společností Kuba Libri pořádá prodejní výstavu zahraniční odborné literatury. Můžete využít výstavní slevy, možnosti nákupu publikací z grantových prostředků či možnosti doporučit nákup publikací z fondů knihovny. Pro návštěvníky výstavy je připravena slosovatelná anketa o 3 vouchery v hodnotě 1.000 Kč na nákup zahraniční literatury dle vlastního výběru a na výstavě najdete také stánek nakladatelství Portál s českou literaturou.

Výstava bude probíhat 23. 11. 2017 od 11:00 do 16:00 a 24. 11. 2017 od 8:00 do 14:00 v prostorách před studovnou Knihovny PedF UK.

Pozvánka

06.11.2017 – Objednávání literatury do fondu knihovny

Do 19. listopadu můžete podávat návrhy na nákup literatury (knihy, časopisy) do fondu knihovny. Svoje návrhy zapisujte do tohoto formuláře.

31.10.2017 – Zkušební verze Oxford Research Encyklopedias

Do 30. dubna 2018 jsou volně dostupné následující referenční kolekce z řady Oxford Research Encyclopedias od vydavatelství Oxford University Press: African History, Asian History, Business and Management, Climate Science, Criminology and Criminal Justice, Economics, Education, Environmental Science, Global Public Health, Linguistics, Literature, Natural Hazard Science, Neuroscience, Planetary Science, Psychology

Přístup je možný přes portál elektronických zdrojů

18.10.2017 – Půjčování literatury ze SAJL

Fond bývalé SAJL v Celetné je opět uvolněn k půjčování. Vzhledem k tomu, že je umístěn v depozitáři, objednává se vždy na následující den (nebo dle dohody). Objednávky se dělají stejně, jako z ostatních depozitářů, tedy u služby v půjčovně.

17.10.2017 – Výstava Bezobratlí a/nebo houby

V malé galerii před studovnou si můžete prohlédnout výstavu fotografií dr. Aleše Bučka, Bezobratlí a/nebo houby.

Pozvánka

05.10.2017 – Změna názvu knihovny

Na základě Opatření děkana č. 29/2017 mění knihovna název z Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK na Knihovna Pedagogické fakulty UK

24.08.2017 – Přesun části periodik

Část fondu periodik a encyklopedií byla trvale přesunuta z knihovny v ulici M. Rettigové do budovy Pedagogické fakulty v Brandýse. Více informací naleznete zde.

23.06.2017 – Uzavření SAJL v Celetné

Upozorňujeme všechny uživatele služeb ve Studovně anglického jazyka a literatury PedF v Celetné 13, aby si veškerou literaturu, kterou budou potřebovat ke zkouškám v září, vypůjčili do konce června. V srpnu bude studovna z důvodu stěhování knihovního fondu uzavřena.

03.05.2017 – Portál OpenAIRE

Agregátor otevřeného obsahu z evropských vědeckých repozitářů a časopisů. Portál OpenAIRE nabízí rozsáhlou paletu služeb nad otevřeným obsahem evropských vědeckých repozitářů, archivů a časopisů. V rámci jednoho vyhledávacího rozhraní je možné kromě vědeckých publikací vyhledávat také výzkumná data, projekty, lidi, organizace a poskytovatele dat.

14.03.2017 – Aktualizace doplňku Citace PRO

Doplněk citačního manažeru Citace PRO pro MS Word byl aktualizován. Nová verze umožňuje například vkládání více zkrácených citací do jedné závorky v textu, nebo automatické přidávání písmen v soupisu literatury u více titulů jednoho autora, které vyšly v jednom roce. Doplněk můžete získat po přihlášení do manažeru Citace PRO.

20.01.2017 – Zjednodušte si citování s Citace.com

Služba Citace.com připravila videokurz Zjednodušte si citování s Citace.com. Představuje v něm základy citování a práci v citačním manažeru Citace PRO.

09.12.2016 – Změna podmínek výpůjček

Koncem roku 2016 přecházíme na matici řízení výpůjčního protokolu jednotnou pro všechny knihovny UK. Budou se měnit podmínky pro výpůjční lhůty a zpozdné. Více informací zde.

Prosíme, o prodloužení nebo vrácení Vašich výpůjček, aby se případné pokuty vypočítaly podle stávajících pravidel. Naše knihovna je otevřena do 22. 12. 2016 do 16.00.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátku.

01.12.2016 – Predátorské časopisy ve Scopusu

V listopadu 2016 představili autoři z CERGE-EI studii o predátorských časopisech v databázi Scopus. Studii, prezentaci ze semináře a videozáznam si můžete prohlédnout zde.

24.11.2016 – Nové časopisy zpřístupněné v Krameriovi

Zdigitalizované časopisy Škola, Národní škola a Česká škola, které vycházely ve druhé polovině 19. století, byly zpřístupněny v systému Kramerius. Zde si můžete procházet plné texty článků, popřípadě si je stáhnout ve formátu PDF.

25.10.2016 – Newsletter k Týdnu otevřeného přístupu

Univerzita Karlova se letos opět zapojila do akce Týden otevřeného přístupu (24. – 30. 10. 2016). Newsletter vydaný k této příležitosti naleznete zde.

24.10.2016 – Open Access Week 2016

U příležitosti  Open Access Week 2016 připravila Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR novou stránku vimkdepublikuji.cz, která má primárně oslovit publikující autory a pomoci jim ověřit důvěryhodnost zvoleného časopisu. Cílem tohoto nástroje není nabídnout seznam špatných či kvalitních časopisů, ale pomocí tří kroků „Přemýšlím-Prověřím-Publikuji“ chceme provést autory důkladným vyhodnocením, zda si oni vybrali správný časopis pro publikování své práce.

Stránka je českou verzí mezinárodní kampaně Think.Check.Submit., za kterou stojí organizace ALPSP, DOAJ, INASP, ISSN, LIBER, OASPA, STM, UKSG a individuální vydavatelé.

Informační leták

06.10.2016 – Deskové hry ve studovně

Hrajete rádi deskové a společenské hry? Několik zajímavých her si můžete nyní vyzkoušet ve studovně. Více informací zde.

23.09.2016 – Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím volně ke stažení

Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě, která vyšla v květnu letošního roku, již byla rozebrána. Nyní je díky podpoře Ústřední knihovny VUT v Brně dostupná v elektronické verzi zdarma a volně pod licencí Creative Commons CC-BY.

Stahujte zde.

22.09.2016 – Kopie na vyžádání

Knihovna nabízí novou službu, kopie na vyžádání. Služba zatím běží ve zkušebním provozu, více informací naleznete v návodu.

22.09.2016 – Bibliobox

Ústřední knihovna zavádí novou službu – vracení knih prostřednictvím Biblioboxu, který je umístěn vedle recepce ve vstupní hale fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4.

Vracení knih je možné vždy během provozní doby fakulty.

21.09.2016 – Informační odpoledne

Ústřední knihovna pořádá informační školení pro studenty prvního ročníku studia.

  • Centrální katalog knihoven UK, jak v něm vyhledávat a na co dávat pozor
  • uživatelské konto a k čemu slouží
  • elektronické zdroje (databáze, e-časopisy, e-knihy atd.)
  • studovna a co v ní najdete
  • prohlídka zázemí knihovny
  • … a vše, o co se budete zajímat a na co budeme umět odpovědět :–)

Přihlašovací formulář naleznete zde

14.09.2016 – Nové knihy v srpnu

Na stránce nové knihy si můžete prohlédnout seznam knih a kvalifikačních prací, které byly zařazeny do fondu knihovny v průběhu srpna.

27.06.2016 – Otevírací doba v průběhu letních prázdnin

V období letních prázdnin bude omezená provozní doba Ústřední knihovny. Více podrobností zde.

10.06.2016 –

Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu akademie věd české republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství

Studie mapuje podíl AV ČR na časopiseckém publikačním výkonu České republiky zachyceném v databázi WoS. Srovnání zahrnuje nejen podíl na celkovém publikačním výkonu, ale také podíl na špičkovém publikačním výkonu, tedy publikacích ve špičkových časopisech oborů na základě jejich ohlasu v akademickém světě.

09.06.2016 – Online semináře EBSCO

Jelikož na univerzitní půdě právě probíhá zkouškové období, rádi bychom zareagovali a pomohli studujícím a dalším uživatelům databází EBSCOhost lépe se zorientovat ve Vašich elektronických zdrojích EBSCO a najít efektivně takové dokumenty, které odpovídají přesně Vašim informačním potřebám. Proto si Vás dovolujeme pozvat k účasti na některém z našich online seminářů, které pořádáme. Účast na kterémkoliv je zdarma.

Více informací

29.04.2016 – Sanitární den 2.5. 2016

V pondělí 2.5. 2016 je celá Ústřední knihovna z provozních důvodů zavřená – sanitární den.

28.04.2016 – Přednáška k 160. výročí narození Sigmunda Freuda

Ústřední knihovna PedF UK srdečně zve na společnou přednášku k 160. výročí narození Sigmunda Freuda: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. „Pudová struktura lidského těla“ a doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. „Poetická struktura lidské mysli“. Akce se uskuteční 10. května 2016 od 16:30 hodin ve studovně Ústřední knihovny, Magdalény Rettigové 4.

Plakát

07.04.2016 – William Shakespeare - nadčasové dílo muže své doby

Ústřední knihovna PedF UK srdečně zve na přednášku při příležitosti 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara „William Shakespeare – nadčasové dílo muže své doby“, kterou přednese v českém jazyce doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. Přednáška se uskuteční 20. dubna 2016 od 17.00 ve studovně knihovny, Magdalény Rettigové 4.

Plakát

05.04.2016 – Pozvání na výstavku publikační činnosti pracovníků fakulty

Výstavka publikační činnosti pracovníků fakulty se koná ve studovně knihovny v Rettigové 4 ve dnech 5.-11.4. 2016.

05.04.2016 –

Do fotogalerie byly přidány snímky z akce Mezi didaktikou a houslovým doprovodem Ondřej Hník.

18.03.2016 – Otevírací doba 24.3. 2016

Ve čtvrtek 24.3. 2016 bude z provozních důvodů celá Ústřední knihovna otevřena pouze do 16.00.

17.03.2016 – Mezi didaktikou a houslovým doprovodem

Ústřední knihovna PedF UK srdečně zve studenty a další zájemce na autorské čtení Ondřeje Hníka s besedou a hudebním doprovodem. Autorské čtení bude proloženo houslovou hudbou Marie Dunovské (studentka oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) a jejích přátel.

31.března 2016 od 16.30 hodin ve studovně v Magdalény Rettigové 4.

16.02.2016 – Spuštění discovery systému UKAŽ

Byl spuštěn celouniverzitní vyhledávač informačních zdrojůUkaž“, který dokáže v jediném rozhraní prohledávat téměř všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty umístěné v knihovnách UK (přehled indexovaných zdrojů).

Další informací naleznete na webu Ústřední knihovny UK, k dispozici je také návod.

15.02.2016 – Výročí Přemysla Pittra

15.2.2016 uplyne 40. let od úmrtí humanisty, pedagoga, sociálního pracovníka a protestantského kazatele, Přemysla Pittra (1895-1976). Neměl by být zapomenut zejména pro tzv. „Akci zámky“, během které se svými spolupracovníky v letech 1945-1947 pečoval o více než 800 dětí z koncentračních táborů a německých dětí z táborů internačních. Více zde.

02.02.2016 – Webinář Digitální knihovna ve Vašem počítači

Společnost Ebsco v únoru pořádá webináře, kterých se zdarma může kdokoliv zúčastnit. Tentokrát bychom Vás rádi pozvali k některému z webinářů zaměřených na problematiku elektronických knih, EBSCO eBooks, kde se mimo jiné dozvíte, jak stahovat eKnihy do počítače a čtečky, zaměříme se také na novou aplikaci EBSCO eBooks App a ukážeme si, jak nastavit počítač ke stahování eKnih.

Pátek, 5. 2. 9:00 Registrace
Pondělí 8. 2. 10:00 Registrace

Předpokládaná délka webináře: 40 min

V případě Vašeho zájmu o více informací nás prosím kontaktujte zde: psynek@ebsco.com.

Tutoriál, který Vás provede připojením k webináři a nastavením Vašeho audio zařízení najdete pod tímto odkazem.

29.01.2016 – Discovery systém EDS

Discovery EDS umožňuje všem studentům, pedagogům a zaměstnancům Univerzity Karlovy v Praze prohledávat všechny relevantní informační zdroje na jednom místě v jednom vyhledávacím rozhraní – knihovní katalog, univerzitní repozitář a valnou většinu všech licencovaných databází předplácených na UK. Discovery EDS od příštího semestru nahradí dosavadní paralelní vyhledávač MetaLib. Discovery systém se tím stane hlavním vyhledávacím nástrojem UK.

Discovery EDS je v současné době provozován ve zkušebním režimu, ostrý provoz discovery bude zahájen 15. února 2016.

27.01.2016 – Zveme na výstavu

Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřátelé

Odhalte s námi osudy knih i celých knihoven významných osobností

Co si zapisovali do svých knih umělci, politici, učenci nebo šlechta? Jaké knihy sbírali a četli? Komu je věnovali a co obdarovaným v knihách přáli? Jaké byly osudy knih a knihoven po jejich smrti? Na všechny tyto otázky hledá odpovědi připravovaná výstava Komu asi patřila?.

České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1. Do 6.3. 2016.

26.01.2016 – Dny Horizontu 2020 na Univerzitě Karlově v Praze

Termín konání: 23. – 25. února 2016. Na programu jsou např. zkušenosti s řešením projektů H2020 v Oxfordu, představení úspěšných projektů ERC (ve spolupráci s TC AV ČR). Pro mladé vědkyně a vědce je ve spolupráci s nizozemským partnerem Yellow Research připraven trénink na psaní žádostí o individuální zahraniční stáže ve výzvách Marie Skłodowska-Curie Actions. Více informací zde.

21.01.2016 – Citace PRO na PedF

Bude to již rok, co fakulta zakoupila licenci citačního manažeru Citace PRO. Zaměstnanci a studenti tak mají možnost bezplatně tento citační generátor a manažer využívat. Služba je přístupná z Portálu elektronických zdrojů nebo z www.citacepro.com přes institucionální autentizaci. Více informací zde.

Pro zájemce z řad studentů i zaměstnanců nabízíme prezentace pro seznámení s funkcemi manažeru. Termíny vypíšeme podle zájmu a potřeby zájemců. Zároveň jsou možné i individuální konzultace. Kontakt: martina.ruzickova@pedf.cuni.cz.

12.01.2016 – Služba Rozečti.se je dostupná ve studovně

Rozečti.se je služba pro výuku rychlého čtení, můžete jí vyzkoušet ve studovně PedF UK.

21.12.2015 – Otevírací doba 21. a 22. 12.

V pondělí 21. a v úterý 22. prosince bude otevírací doba studovny i výpůjčního protokolu 8.00–16.00

03.12.2015 – Předvánoční autorské čtení prof. PhDr. Anny Hogenové, Csc.

Ústřední knihovna PedF UK srdečně zve studenty a další zájemce na předvánoční autorské čtení. Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. seznámí návštěvníky se svou poslední knihou Fenomenologie a postmoderna, k níž zároveň podá i odborný výklad. Setkání se uskuteční 14. prosince 2015 od 17 hodin ve studovně knihovny.

14.10.2015 – Výstava výběru publikací profesora Zdeňka Heluse

Ve studovně jsme připravili doprovodnou výstavu k celostátní konferenci Retrospektiva a perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v teorii a praxi, která se koná na počest jeho životního jubilea. Zhlédnout ji můžete do úterý 20.10. 2015.

30.09.2015 – International Open Access Week 2015

Knihovna UK se zapojuje do mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu ve dnech 19.–25. října 2015. Během Týdne otevřeného přístupu proběhne na Univerzitě Karlově několik akcí spojených s otevřeným přístupem.
Pondělí 19. 10. v 18:00. PedF, R016. Promítání filmu: Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze.
Úterý 20. 10. od 10:00. RUK. Přednáškový cyklus.
Středa 21. 10. v 17:00. PřF. Disputace o Open Access.

30.09.2015 – ANKETA - Název vyhledávací služby na UK

Vyhledávací služba discovery je univerzálním prohledávačem elektronických i tištěných informačních zdrojů. Poprvé v historii bude na UK možno prohledávat z jednoho místa a najednou:
– placené elektronické informační zdroje i se zpřístupněním plných textů
– centrální katalog všech knihoven UK
– repozitář UK – publikační činnost pracovníků UK
U nás i ve světě je zvykem službu pojmenovat vlastním názvem a my jsme se rozhodli, že dáme i vám šanci podílet se na výběru toho nejlepšího názvu, protože jde o službu právě pro studenty UK!.
Své nápady můžete navrhnout na webu Knihovny UK.

25.09.2015

Výpůjční protokol v Rettigové 4 bude od 1.10. 2015 otevřen:
Po: 8.00–16.00
Út až Pá: 8.00–17.00

16.09.2015 – Informace pro zaměstnance a doktorandy

V rámci Open Access Week pořádá Ústřední knihovna PedF ve spolupráci s ÚK UK praktický seminář o základních principech otevřeného publikování výsledků vědecké práce (jak a kde publikovat v Open Access, otevřené časopisy, otevřené repozitáře). Zveme vás ve čtvrtek 22.10. 2015 od 14 do cca 16 hodin do místnosti M204 v Myslíkově ul. 7. Seminář povede a otázky zodpoví Mgr. Tereza Simandlová z Ústavu vědeckých informací 1. LF UK. Zájemci o téma z řad pedagogů a doktorandů přihlaste se prosím do 20.10. 2015 na e-mailu martina.ruzickova@pedf.cuni.cz.

31.08.2015 – Informační odpoledne v Ústřední knihovně PedF UK

Ústřední knihovna pořádá úvodní školení práce s knihovními a informačními zdroji pro (nejen) studenty prvních ročníků. Více informací naleznete v letáku. Pro přihlášení použijte formulář.

21.05.2015

Národní slavnosti “Jan Hus – Evropan nové doby” k letošnímu 600.výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici jsou pořádány spolkem Jan Hus 600. Partnery jsou mimo jiné i Univerzita Karlova a ČVUT. Více informací o slavnostech najdete na www.janhus600.cz.

21.04.2015

Nahlédněte do databáze starých tisků z fondu Ústavu T.G. Masaryka, má již 4050 záznamů, tj. asi 35 % celé sbírky. Databáze je přístupná v angličtině, češtině i ve francouzštině.

01.01.1970

PK@-I%P12016-10-04-autorske_cteni_slovenskych_literatu.mdUT W>+Yux荑=n@=J8ق Ht#@\rKW,U>A%aJr3ߛfXKJP猑l>C0#˭'%

Archiv aktualit