Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně

Aktuality

22.07.2016 - Nový bibliobox

Vážení čtenáři,

od 21. 7. 2016 zavádíme v Ústřední knihovně PedF novou službu – vracení knih prostřednictvím Biblioboxu, který je umístěn vedle recepce ve vstupní hale fakulty v Magdalény Rettigové 4.

Vracení knih je možné vždy v provozní době fakulty (během letních prázdnin 7.30–16.00).

28.06.2016 - Kopie na vyžádání

Knihovna nabízí novou službu, kopie na vyžádání. Služba zatím běží ve zkušebním provozu, více informací naleznete v návodu.

27.06.2016 - Otevírací doba v průběhu letních prázdnin

V období letních prázdnin bude omezená provozní doba Ústřední knihovny. Více podrobností zde.

10.06.2016 -

Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu akademie věd české republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství

Studie mapuje podíl AV ČR na časopiseckém publikačním výkonu České republiky zachyceném v databázi WoS. Srovnání zahrnuje nejen podíl na celkovém publikačním výkonu, ale také podíl na špičkovém publikačním výkonu, tedy publikacích ve špičkových časopisech oborů na základě jejich ohlasu v akademickém světě.

09.06.2016 - Online semináře EBSCO

Jelikož na univerzitní půdě právě probíhá zkouškové období, rádi bychom zareagovali a pomohli studujícím a dalším uživatelům databází EBSCOhost lépe se zorientovat ve Vašich elektronických zdrojích EBSCO a najít efektivně takové dokumenty, které odpovídají přesně Vašim informačním potřebám. Proto si Vás dovolujeme pozvat k účasti na některém z našich online seminářů, které pořádáme. Účast na kterémkoliv je zdarma.

Více informací

Archiv aktualit