Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně

Aktuality

10.01.2017 – Zkušební verze databází EBSCO

Do konce března 2017 jsou zpřístupněny zkušební verze databází EBSCO zaměřené na hudbu, humanitní vědy a akademická periodika. Jejich seznam naleznete na Portálu elektronických zdrojů, vyhledávat v nich můžete i v EDS.

09.12.2016 – Změna podmínek výpůjček

Koncem roku 2016 přecházíme na matici řízení výpůjčního protokolu jednotnou pro všechny knihovny UK. Budou se měnit podmínky pro výpůjční lhůty a zpozdné. Více informací zde.

Prosíme, o prodloužení nebo vrácení Vašich výpůjček, aby se případné pokuty vypočítaly podle stávajících pravidel. Naše knihovna je otevřena do 22. 12. 2016 do 16.00.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátku.

01.12.2016 – Predátorské časopisy ve Scopusu

V listopadu 2016 představili autoři z CERGE-EI studii o predátorských časopisech v databázi Scopus. Studii, prezentaci ze semináře a videozáznam si můžete prohlédnout zde.

24.11.2016 – Nové časopisy zpřístupněné v Krameriovi

Zdigitalizované časopisy Škola, Národní škola a Česká škola, které vycházely ve druhé polovině 19. století, byly zpřístupněny v systému Kramerius. Zde si můžete procházet plné texty článků, popřípadě si je stáhnout ve formátu PDF.

23.11.2016 – Přednáška o díle R. M. Rilka

Ústřední knihovna PedF UK srdečně zve na přednášku doc. PhDr. Viery Glosíkové, CSc. “Dílo R. M. Rilka v českém a evropském kontextu”, která se uskuteční 15. prosince 2016 od 18:00 ve studovně knihovny, v přízemí Magdalény Rettigové 4.

21.11.2016 – Výstavka publikací

V rámci oslav 70. výročí založení fakulty knihovna uspořádala výstavu publikací o fakultě a jejích pracovnících. Můžete si ji prohlédnout ve studovně do 23. listopadu. Snímky výstavy si najdete ve fotogalerii.

14.11.2016 – Podzimní série webinářů Elsevier

Společnost Elsevier připravila několik webinářů pro uživatele jejích produktů. Vše bude probíhat v českém jazyce a účastníci budou moci přímo pokládat otázky školiteli.

  • Pondělí 21. 11. 2016, 13–14 h: ScienceDirect – novinky a vylepšení (Barbora Ševčíková). Registrace
  • Čtvrtek 8. 12. 2016, 10–11 h: Scopus (Dr. Jiří Jirát). Registrace

25.10.2016 – Newsletter k Týdnu otevřeného přístupu

Univerzita Karlova se letos opět zapojila do akce Týden otevřeného přístupu (24. – 30. 10. 2016). Newsletter vydaný k této příležitosti naleznete zde.

24.10.2016 – Open Access Week 2016

U příležitosti  Open Access Week 2016 připravila Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR novou stránku vimkdepublikuji.cz, která má primárně oslovit publikující autory a pomoci jim ověřit důvěryhodnost zvoleného časopisu. Cílem tohoto nástroje není nabídnout seznam špatných či kvalitních časopisů, ale pomocí tří kroků „Přemýšlím-Prověřím-Publikuji“ chceme provést autory důkladným vyhodnocením, zda si oni vybrali správný časopis pro publikování své práce.

Stránka je českou verzí mezinárodní kampaně Think.Check.Submit., za kterou stojí organizace ALPSP, DOAJ, INASP, ISSN, LIBER, OASPA, STM, UKSG a individuální vydavatelé.

Informační leták

19.10.2016 – Děkanský den

Celá Ústřední knihovna je 27. 10. 2016 zavřena – děkanský den. Výpůjčky, které měly být v tento den vráceny, jsou prodlouženy do 1. 11. 2016.

Archiv aktualit